Klingspors släktförening - Till startsidan


 

 

Klingspor genom tiderna

Den svenska grenen av den Klingsporska släkten efter Staffan växte

långsamt men stadigt. Idag består familjen av tre huvudgrenar, den äldre

grenen, den friherrliga och grevliga grenen, och den yngre grenen.

 

Familjeträdet består av mer än 408 personer som genom tiderna som var

födda Klingspor och familjen har släktskap med mer än 235 familjer genom

giftemål varav 89 adelsätter.

 

Idag finns levande 120 personer som var födda Klingspor och familjens äldste

levande medlem är 94 år. Den äldre grenen representerar den äldste sonen i

rakt nedstigande led och består idag av omkring 20 generationer. Den äldre

grenen tillsammans med den yngre grenen tillhör den adliga ätten Klingspor

nr 195 och huvudmannen for den adliga ätten representeras av den äldre grenen.

 

Den friherrliga grenen introducerades 1771 under nr 257 då Christian Fredrik

Klingspor upphöjdes till friherre. Christian Fredrik tog en civil bana vilket var ovanligt

för tiden då kunglig och militär tjänst dominerade kraftigt bland adelskapet. Christian

Fredrik slutade sin karriär som vice president i Göta hovrätt.

 

Tidigt i hans liv var han var också i kunglig tjänst som hovjunkare och kammarherre.

Christian ägde Attarp och Stora Kärr i Habo socken i Skaraborgs län samt Fagerhult i

Kråkshults socken i Jönköpings län. Han var gift med Anna Magdalena Pauli och

tillsammans hade de sju barn. Christian är begraven i Bankeryds kyrka utanför

Jönköping och hans begravningsvapen hänger i kyrkan.

 

Christian Fredriks äldste son var Wilhelm Mauritz Klingspor som föddes år

1744 på Fluxerum i Karlstorps socken i Kalmars län. Wilhelm Mauritz

startade sin militära karriär 1751 som volontär när han var 7 år gammal och

han avslutade sin militära bana 1810 som fältmarskalk i armén när han var

66 år gammal.

 

Det olyckliga kriget mot ryssland 1808 till 1809 kommer alltid att vara förknippat

med Wilhelm Mauritz och förevigat i Fänrik Ståls sägner. Wilhelm Mauritz liv var

färgstarkt. Han var kavaljer vid riksrådet greve Adam Horns ambassad till danska

hovet 1766 med anledning av kronprinsens, sedermera konung Gustaf III:s

förmälning med prinsessan Sofia Magdalena. Han var också kavaljer hos hertig

Fredrik Adolf 1771, förste stallmästare hos bemälde hertig 1785, konungens

generaladjutant konungens konselj 1792.

 

År 1792 sändes han till Petersburg med notifikation om konung Gustaf III:s död

och konung Gustaf IV Adolfs uppstigande på tronen. Vidare var han en av rikets

herrar 1800, generaladjutant och ledamot av tillförordnade regeringen under

konung Gustaf IV Adolfs resa till Petersburg 1800, ledamot av tillförordnade regeringar

1805 och 1806, överståthållare i Stockholm 1809 och medlem av regeringskonseljen

efter Gustaf IV Adolfs avsättning 1809.

 

Wilhelm Mauritz erhöll av rikets ständer jämte Adlercreutz och Adlersparre efter

statsvälvningen 1809 en tacksägelseadress. Han stod i särdeles nåd hos

konungarna Gustaf III och Gustaf IV Adolf och var även brukad i viktiga

diplomatiska ärenden. År 1799 upphöjdes Wilhelm Mauritz till greve jämte sin äldste

son enligt promogenitur under nr 107.

 
 

 

 

 

© Klingsporska släktföreningen 

Sidan uppdaterad måndag 21 mars 2016