Klingspors släktförening - Till startsidan


 

 

Klingsporska adelsvapen

Ursprunget till det Klingsporska vapnet är okänt men härstammar troligtvist från den tidiga epoken i Livland. Den tyska grenen av familjen har ett liknande vapen. Vapnet består av en hjort som reser sig emot ett ekträd i ett rött fält. En sporre ingår också i vapnet. Enligt

traditionen så är vapnet dekorerat med en ensam riddare.

 

Tillkomsten av det friherrliga vapnet är mer lättförståligt eftersom det är en kombination av ett antal adelsvapen. Christian Fredrik som blev upphöjd till friherre 1771, valde att kombinera adelsvapnen från hans mor och hans hustru med det Klingsporska vapnet. Christian Fredriks mor var

Anna Sofia Stålhammar nr 496 som i vapnet för en arm som håller en hammare.

Anna Pauli nr 96, Christian Fredriks hustrus vapen visar en på diagonalen delad

sköld med ett vitt, rött, och guldfärgat fält med vita ginbalkar. Ett lejon pryder

det guldfärgade fältet. Christian Fredrik antog Paulis vapen som backgrund men

med svarta ginbalkar och med det Klingsporska hjärtvapnet inuti Paulivapnet.

I det röda fältet tillades en sporre och i det vita fältet armen med hammaren

från släkten Stålhammar. Två riddare tillsammans med the friherrliga kronan

visar att vapnet tillhör den friherrliga klassen.

 

     

Det grevliga vapnet var introducerat 1799 och har många likheter med det

friherrliga vapnet. Vapnet pryds av tre riddare och en grevlig krona för att visa

den grevliga värdigheten. Sköld dekorationerna gjordes mera markanta. De Klingsporska vapensköldarna hänger i Riddarhuset i riddarhussalen. Den grevliga vapenskölden hänger också i Riddarholmskyrkan eftersom Wilhelm Mauritz Klingspor erhöll Serafimerorden.

 
 

 

 

 

© Klingsporska släktföreningen 

Sidan uppdaterad måndag 21 mars 2016