Klingspors släktförening - Till startsidan


 

 

Slott och herresäten

Familjegodset Klingsporhof i Livland var i familjens ägo från tidigt 1200-tal

i över 300 år. Johan von Klingspor kom med drottning Christina

Jagellonicas hov i samband med hennes giftemål med hertig Sigmund.

Johan fick i förläning av Kronan Bällsta och Olhamra säterier i Vallentuna

län och vid denna tidpunkt såldes Klingsporshof i Livland. Han ägde också

Attarp säteri i Jönköpings län. Bällsta var i familjens ägo i över 200 år och

kan räknas som ett av urgodsen i Sverige. Kusta säteri som ligger i samma

område var också i familjens ägo och i Vallentuna kyrka finns familjegraven

där 16 anor är begravda under koret.

 

Karta

 

Den äldre grenen har sitt ursprung mestadels från Södermanlands län

emedan den yngre grenen har sitt ursprung från Kalmars län. Den friherrliga

och grevliga grenen kan räkna sitt ursprung mestadels från Skaraborgs och

Södermanlands län. Genom tiderna har 63 herrgårdar, säterier och slott

varit i familjens ägo. Idag finns bara ett fåtal kvar i familjens ägo

inkluderande Hällekis, Stora Sundby, Ööströ, Grönlund, och Hista. Hällekis

ligger vackert belägen vid Vänern och har varit i familjens ägo i omkring

150 år. Stora Sundby slott ligger vid Hjälmaren och slottet härstammar från

1300-talet och kom i familjens ägo på mitten av 1800-talet. Gönlunds

fideikommiss i Södermanland har ärvts från far till son enligt

fideikommissens stadgar i 8 generationer.
 

 

 

 

© Klingsporska släktföreningen 

Sidan uppdaterad måndag 21 mars 2016