Klingsporska Släktföreningen

Slott och herresäten


Familjegodset Klingsporhof i Livland var i familjens ägo från tidigt 1200-tal i över 300 år. Johan von Klingspor kom med drottning Christina Jagellonicas hov i samband med hennes giftemål med hertig Sigmund. Johan fick i förläning av Kronan Bällsta och Olhamra säterier i Vallentuna län och vid denna tidpunkt såldes Klingsporshof i Livland. Han ägde också Attarp säteri i Jönköpings län. Bällsta var i familjens ägo i över 200 år och kan räknas som ett av urgodsen i Sverige. Kusta säteri som ligger i samma område var också i familjens ägo och i Vallentuna kyrka finns familjegraven där 16 anor är begravda under koret.

Den äldre grenen har sitt ursprung mestadels från Södermanlands län emedan den yngre grenen har sitt ursprung från Kalmars län. Den friherrliga och grevliga grenen kan räkna sitt ursprung mestadels från Skaraborgs och Södermanlands län. Genom tiderna har 63 herrgårdar, säterier och slott varit i familjens ägo. Idag finns bara ett fåtal kvar i familjens ägo inkluderande Hällekis, Stora Sundby, Ööströ, Grönlund, och Hista. Hällekis ligger vackert belägen vid Vänern och har varit i familjens ägo i omkring 150 år. Stora Sundby slott ligger vid Hjälmaren och slottet härstammar från 1300-talet och kom i familjens ägo på mitten av 1800-talet. Grönlunds fideikommiss i Södermanland har ärvts från far till son enligt fideikommissens stadgar i 8 generationer.