Klingsporska Släktföreningen

Styrelsen


Styrelse 2008-2009

Ordförande

Magnus Klingspor

Vice ordförande

Louise Klingspor

Sekreterare

Mathias Klingspor


Övriga styrelsemedlemmar

Cecilia Klingspor

Christian Klingspor

Gustaf Klingspor

Cindra Klingspor

Edward Klingspor, adjungerad

Jonas Klingspor, korresponderande